Selasa, 13 Oktober 2009

Minggu lalu Kami mendapat email dari seorang teman.............
penasaran ...search Bapak GOOGLE..... ketemu >>>

Kaitan Gempa dipadang dengan Surat 17 Ayat 16....surat 17 Ayat 58..........Surat 8 Ayat 52

Surat 17 Ayat 16 berbunyi: Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya!" "Surat 17 Ayat 58 berbunyi, Tak ada suatu negeri pun (yang durhaka penduduknya), melainkan Kami membinasakannya, sebelum hari kiamat atau Kami azab (penduduknya) dengan azab yang sangat keras. yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Lauh Mahfuzh)," "Lalu Surat 8 Ayat 52 berbunyi, (keadaan mereka) serupa dengan keadaan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Mahakuat lagi Amat Keras siksaan-Nya."
ALLAH MAHA BESAR, .....Semua sudah diatur oleh Nya.
Mari kita tebalkan keimanan, tajamkan ketaqwaan, sering bersedekah.........karena semua terpulang kepada-Nya.

Ya Allah Berikanlan Kami Kekuatan >>>>amin.
Renungan.... 32 tahun Usiaku
14 oktober 1976
14 oktober 2009

Tidak ada komentar: